PRIV - Een koppeling maken en verbinding maken met een Bluetooth-toestel

background image

Een koppeling maken en verbinding maken met een Bluetooth-toestel

Zorg dat Bluetooth-technologie is ingeschakeld op het toestel waarmee u verbinding wilt maken.

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Bluetooth.

3.

Schakel Bluetooth indien nodig in.

4.

Als u de toestellen wilt koppelen, tikt u in de lijst Beschikbare toestellen op de naam van het toestel en volgt u de

instructies op het scherm. Als u wordt gevraagd om een koppelingscode in te voeren, probeer dan 0000 of 1234, of

raadpleeg de documentatie die bij het toestel is geleverd.

5.

Als u de toestellen wilt verbinden, tikt u in de lijst Gekoppelde apparaten op de naam van het toestel en volgt u de

instructies op het scherm.

Uw toestellen zijn klaar om via de Bluetooth-verbinding te communiceren.