PRIV - Een gekoppeld Bluetooth-toestel verwijderen

background image

Een gekoppeld Bluetooth-toestel verwijderen

Als u de verbinding met een Bluetooth-toestel wilt verbreken, kunt u het toestel verwijderen uit de lijst met gekoppelde
toestellen.

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Bluetooth.

3.

Tik op

naast het toestel waarmee u de verbinding wilt verbreken.

4.

Tik op Vergeten.