PRIV - De instellingen voor een gekoppeld Bluetooth-toestel wijzigen

background image

De instellingen voor een gekoppeld Bluetooth-toestel wijzigen

Sommige Bluetooth-toestellen ondersteunen meer dan een Bluetooth-functie. U kunt een functie in- of uitschakelen voor
een gekoppeld Bluetooth-toestel. U kunt bovendien de naam wijzigen van een gekoppeld toestel zoals die op uw toestel
verschijnt.

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Bluetooth.

3.

Tik op

naast het toestel dat u wilt wijzigen.

4.

Breng uw wijzigingen aan.

5.

Tik op OK.

Gebruikershandleiding

Instellingen

74