PRIV - Veiligheid van toestel en batterij

background image

Veiligheid van toestel en batterij

Gebruik uitsluitend de batterij die door BlackBerry wordt aanbevolen voor uw specifieke BlackBerry-model. Als u een

andere batterij gebruikt, wordt de garantie bij uw toestel mogelijk ongeldig.

Gebruikershandleiding

Instellingen

90

background image

WAARSCHUWING: Er is een risico op explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd batterijtype. Probeer uw

niet-verwisselbare batterij niet te vervangen. Alleen bevoegd onderhoudspersoneel mag reparaties uitvoeren op uw toestel

of de batterij ervan vervangen.