PRIV - Tijd voordat uw toestel overschakelt naar slaapstand inkorten

background image

Tijd voordat uw toestel overschakelt naar slaapstand inkorten

1.

Tik op Scherm in de toestelinstellingen.

2.

Tik op Slaapstand en tik vervolgens op 15 seconden of 30 seconden.

Tip: Als u niet wilt dat het scherm wordt uitgeschakeld wanneer u met iets bezig bent, zoals het lezen van een artikel, kan
het toestel herkennen wanneer u het vasthoudt en het scherm ingeschakeld laten. Tik op Geavanceerde interacties in de
toestelinstellingen. Zet de schakelaar Vasthouden om actief te houden aan.