PRIV - Batterijbesparing inschakelen

background image

Batterijbesparing inschakelen

Als de batterij van uw toestel bijna leeg is, kunt u de batterijbesparing inschakelen om de functies die het meeste vermogen
verbruiken, zoals trillen, locatieservices en gegevensservices, uit te schakelen. U kunt instellen dat de batterijbesparing
automatisch wordt ingeschakeld wanneer het batterijvermogen een bepaald percentage bereikt.
Opmerking: Wanneer de batterijbesparing is ingeschakeld, worden sommige toepassingen en berichtenservices die
afhankelijk zijn van synchronisatie, mogelijk niet bijgewerkt tenzij u ze opent.

1.

Tik in de toestelinstellingen op Batterij > Batterijbesparing.

2.

Zet de schakelaar aan.

3.

Tik op Automatisch inschakelen om de batterijbesparing automatisch in te schakelen wanneer de batterij van uw

toestel bijna leeg is. Tik op een percentage.