PRIV - Een back-up maken van toestelgegevens met Back-upservice van Android™

background image

Een back-up maken van toestelgegevens met Back-

upservice van Android

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Back-up maken en resetten.

3.

Schakel Back-up maken van mijn gegevens in.

De Google