PRIV - Pop-upwidgets inschakelen

background image

Pop-upwidgets inschakelen

1.

Raak in het beginscherm het lege gebied op het scherm lang aan en tik vervolgens op

.

Gebruikershandleiding

Configuratie en basisbeginselen

17

background image

2.

Selecteer het vakje Pop-upwidgets.