PRIV - De pincode voor uw smartcardreader instellen of wijzigen

background image

De pincode voor uw smartcardreader instellen of wijzigen

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Beveiliging > Smartcard.

3.

Tik op een smartcardreader.

4.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Tik op Stel PIN in.
• Tik op Pincode wijzigen.

5.

Volg de instructies op het scherm.