PRIV - De schermvergrendeling veranderen

background image

De schermvergrendeling veranderen

U kunt het type schermvergrendeling wijzigen dat u gebruikt om uw toestel te ontgrendelen, evenals het wachtwoord, de
pincode of het patroon.
Als u uw toestel gebruikt voor uw werk, heeft uw beheerder mogelijk gezorgd voor beveiligingsregels die
schermvergrendeling vereisen.

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Beveiliging > Schermvergrendeling.

Gebruikershandleiding

Beveiliging

107

background image

3.

Voer indien nodig uw huidige wachtwoord, pincode of patroon in.

4.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Als u een andere schermvergrendeling wilt instellen of uw wachtwoord, pincode of patroon wilt wijzigen, tikt u op

een schermvergrendelingstype.

• Als u uw toestel uit de slaapstand wilt halen zonder een wachtwoord, pincode of patroon in te voeren, tikt u op

Vegen.

5.

Volg de instructies op het scherm.

6.

Tik op OK.