PRIV - Een certificaat installeren

background image

Een certificaat installeren

Voor sommige Wi-Fi- en VPN-netwerken moet uw toestel een beveiligingscertificaat hebben voordat het toestel verbinding
kan maken met het netwerk. U kunt een certificaat installeren om uw toestel te helpen identificeren. Wanneer u een
clientcertificaat installeert, wordt er doorgaans tegelijkertijd ook een CA-certificaat (Certification Authority) op uw toestel
geïnstalleerd.

1.

Sluit uw toestel aan op uw computer met een USB-kabel.

2.

Kopieer het certificaat of de keystore naar de hoofdmap van de interne opslagruimte op uw toestel, uw mediakaart of

uw Google Drive

-account.

3.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

4.

Tik op

> Beveiliging > Installeren vanaf SD-kaart.

Uw toestel geeft alleen certificaten en keystores weer die nog niet op uw toestel zijn geïnstalleerd.

5.

Zoek het certificaat of de keystore die u wilt installeren en tik erop.

6.

Voer indien nodig het wachtwoord in voor het certificaat of de keystore en tik vervolgens op OK.

Nadat het certificaat of de keystore is geïnstalleerd, verwijdert uw toestel de kopie van het bestand van uw toestel of

mediakaart.

7.

Voer een naam in om het certificaat of de keystore te identificeren.

8.

Tik op de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst Gebruik van referentiegegevens.

9.

Tik op OK.