PRIV - Apps downloaden uit andere bronnen dan Google Play™

background image

Apps downloaden uit andere bronnen dan Google

Play

Google Play

is de standaard vertrouwde bron voor het downloaden van Android

-apps op uw toestel.

U kunt uw toestel zo instellen dat u apps van andere websites en bronnen op uw toestel kunt downloaden. Als u apps van
andere bronnen wilt downloaden, moet u ook instellen dat uw toestel scant op schadelijke app-activiteit.

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Beveiliging.

3.

Zet de schakelaar Onbekende bronnen aan.

4.

Tik op OK.

Toestel scannen op schadelijke activiteit

U kunt uw toestel instellen om regelmatig te scannen op schadelijke activiteiten. Uw toestel waarschuwt u voor mogelijk
schadelijke app-activiteit.

1.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm eenmaal met twee vingers of tweemaal met één vinger naar beneden.

2.

Tik op

> Google > Beveiliging.

3.

Schakel Toestel scannen op beveiligingsdreigingen in.