PRIV Help

background image

PRIV

Versie: 6.0

Gebruik

ershandleiding

background image

Gepubliceerd: 2016-05-19

SWD-20160519164411509

background image

Inhoud

Configuratie en basisbeginselen.....................................................................................................................5

Uw toestel in één oogopslag........................................................................................................................... 5
De SIM-kaart plaatsen....................................................................................................................................6
Een mediakaart plaatsen................................................................................................................................7
Uw toestel in- of uitschakelen.........................................................................................................................9
Tussen beginschermen schakelen..................................................................................................................9
Navigeren met de navigatieknoppen.............................................................................................................. 9
Touchscreenbewegingen............................................................................................................................. 10
Bewegingen.................................................................................................................................................14
Apps, widgets en snelkoppelingen................................................................................................................16
Uw toestel aanpassen aan uw voorkeuren.................................................................................................... 19

Telefoon en spraak.......................................................................................................................................20

Telefoonpictogrammen................................................................................................................................ 20
Uw eigen telefoonnummer vinden................................................................................................................ 20
Uw beltoon wijzigen..................................................................................................................................... 20
Bellen..........................................................................................................................................................21
Oproepen beantwoorden............................................................................................................................. 22
Oproepen blokkeren.................................................................................................................................... 24
Een contact of nummer toevoegen aan uw snelkeuzelijst.............................................................................. 25
Oproepen in de wacht plaatsen en doorschakelen........................................................................................ 26
Een telefonische vergadering starten............................................................................................................27
LTE-gesprekken...........................................................................................................................................28
Bellen via Wi-Fi............................................................................................................................................ 30
Voicemail.....................................................................................................................................................31

Toepassingen en functies.............................................................................................................................32

Hulp voor apps.............................................................................................................................................32
Een app downloaden via Google Play

..........................................................................................................32

Uw beginschermen ordenen........................................................................................................................ 32
Messenger...................................................................................................................................................35

background image

De Google

-app en Tik voor info...................................................................................................................36

Klok.............................................................................................................................................................37
Op toestel zoeken van BlackBerry................................................................................................................ 40
Locatieservices en Google Maps...................................................................................................................42
Sneltoetsen op het toetsenbord....................................................................................................................44
Google Chrome

en downloads....................................................................................................................46

Afdrukken....................................................................................................................................................47

Instellingen..................................................................................................................................................49

Uw toestelinstellingen aanpassen.................................................................................................................49
Overzicht van Snelle instellingen.................................................................................................................. 49
Overzicht van toestelinstellingen.................................................................................................................. 50
Meldingen................................................................................................................................................... 54
Opslagruimte en mediakaarten.................................................................................................................... 62
Connecties.................................................................................................................................................. 65
Batterij en vermogen....................................................................................................................................86
Scherm........................................................................................................................................................91
Accounts..................................................................................................................................................... 95
Toegankelijkheid..........................................................................................................................................96
Gebruikers...................................................................................................................................................98
Back-up maken en resetten....................................................................................................................... 101
Uw toestelsoftware bijwerken.....................................................................................................................103

Beveiliging.................................................................................................................................................104

Vergrendelingen, wachtwoorden en de bescherming van uw gegevens....................................................... 104
Een verloren toestel zoeken en beveiligen...................................................................................................112
Beveiligingsinstellingen..............................................................................................................................114

Wettelijke bepalingen.................................................................................................................................119