PRIV - Uključivanje Wi-Fi poziva

background image

Uključivanje Wi-Fi poziva

Vaš uređaj može upućivati i primati pozive preko Wi-Fi mreža, čak i kada imate ograničenu ili nikakvu pokrivenost signalom
mobilne mreže.
Ovisno o davatelju usluga, ova značajka možda neće biti podržana. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

1.

Jedanput povucite dvama prstima prema dolje s vrha zaslona ili dvaput jednim prstom.

2.

Dodirnite

> Više > Wi-Fi poziv.

3.

Uključite prekidač Wi-Fi poziv.

4.

Da vidite kada će vaš uređaj upućivati Wi-Fi pozive, uključite Status Wi-Fi poziva.

5.

Dodirnite Preference za Wi-Fi pozive > Preference povezivanja.
• Da rabite Wi-Fi mrežu čak i kad imate signal mobile mreže, dodirnite Preferira se Wi-Fi.
• Da nikad ne rabite mobilnu mrežu i rabite samo Wi-Fi mrežu, dodirnite Samo Wi-Fi.
• Da rabite samo Wi-Fi mrežu za pozive kad nemate signal mobilne mreže, dodirnite Preferira se mobilna mreža.