PRIV - Prebacivanja između prednje i stražnje videokamere

background image

Prebacivanja između prednje i stražnje videokamere

Tijekom videopoziva učinite nešto od sljedećeg:

• Dodirnite

.

• Dodirnite > Promijeni kameru.