PRIV - Pošaljite broj izravno u glasovnu poštu

background image

Pošaljite broj izravno u glasovnu poštu

Možete poslati bilo koji dolazni poziv od određenog kontakta izravno u glasovnu poštu ograničavajući broj kontakta.
Provjerite je li broj koji želite ograničiti naveden kao broj kontakta u vašoj aplikaciji Kontakti.

1.

U aplikaciji Kontakti dodirnite kontakta kojeg želite blokirati.

2.

Dodirnite

> .

3.

Odaberite potvrdni okvir Svi pozivi za glasovnu poštu.