PRIV - Ograničite brojeve telefona koje možete nazivati

background image

Ograničite brojeve telefona koje možete nazivati

Kada postavite brojeve za fiksno biranje i koristite se njima, moći ćete pozivati ili poslati tekstne (SMS ili MMS) poruke samo
onim telefonskim brojevima koje dodate u popis brojeva za fiksno biranje. Na primjer, ako svoj uređaj date svojem djetetu,
možete ograničiti telefonske brojeve koje dijete može nazvati. Za uporabu brojeva za fiksno biranje, vaš davatelj usluga
mora podesiti vašu SIM karticu za uporabu ove značajke. Ovisno o davatelju usluga, ova značajka možda neće biti
podržana.

1.

U aplikaciji Telefon, u gornjem desnom kutu zaslona, dodirnite .

2.

Dodirnite Postavke > Pozivi > Brojevi za fiksno biranje.

3.

Dodirnite Omogući FDN.

4.

Unesite sigurnosnu šifru SIM-a koju ste dobili od davatelja usluga.

5.

Dodirnite U redu.

6.

Dodirnite FDN popis > > Dodaj kontakta.

7.

Unesite naziv i broj telefona.

8.

Dodirnite Spremi.