PRIV - Pravne napomene

background image

Pravne napomene

©

2016 BlackBerry. Zaštitni znakovi, uključujući, ali bez ograničenja, BLACKBERRY, EMBLEM Design, BBM i BES zaštitni

su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke BlackBerry Limited, čija su ekskluzivna prava izričito pridržana.
Android

, Google

, Google Play

i druge oznake zaštitni su znak tvrtke Google Inc. Bluetooth zaštitni je znak Bluetooth

SIG. HDMI je zaštitni znak tvrtke HDMI Licensing, LLC. LTE je zaštitni znak neprofitne organizacije European

Telecommunications Standards Institute (ETSI). Microsoft je ili registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft

Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama. Qualcomm i IZat zaštitni su znaci tvrtke Qualcomm

Incorporated. Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED Miracast, Wi-Fi Direct, i Wi-Fi Protected Setup zaštitini su znakovi Wi-Fi Alliance.

Yahoo! je zaštitni znak tvrtke Yahoo! Inc. Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika.
Ova dokumentacija, uključujući svu dokumentaciju ovdje navedenu pozivanjem, kao što je dokumentacija koja se nalazi ili

je dostupna na web-mjestu BlackBerry, pružena je i dostupna »KAKO JEST« i »U OBLIKU U KOJEM JE DOSTUPNA« te bez

ikakvih uvjeta, odobrenja, jamstava ili zastupanja tvrtke BlackBerry Limited i njezinih pridruženih tvrtki (»BlackBerry«), a

BlackBerry ne preuzima nikakvu odgovornost za ikakve tipografske, tehničke i druge netočnosti, pogreške ili propuste u

ovoj dokumentaciji. Kako bi se zaštitilo vlasništvo i povjerljivi podaci i/ili poslovne tajne tvrtke BlackBerry, neki aspekti

BlackBerry tehnologije u ovom dokumentu mogu biti opisani općim terminima. BlackBerry zadržava pravo na povremenu

izmjenu podataka koji se nalaze u ovom dokumentu. Međutim, BlackBerry se ne obavezuje na unošenje izmjena,

ažuriranja, poboljšanja ili osiguravanje drugih dodataka ovom dokumentu pravovremeno ili bilo kada.
Ova dokumentacija može sadržavati reference izvora informacija, hardvera ili softvera, proizvoda ili usluga treće strane,
uključujući komponente i sadržaj poput sadržaja zaštićenog autorskim pravima i/ili web-stranice treće strane (pod
zajedničkim nazivom »proizvodi i usluge treće strane«). BlackBerry ne upravlja niti je odgovoran za proizvode i usluge treće
strane, bez ograničenja uključujući sadržaj, točnost, sukladnost autorskim pravima, kompatibilnost, performanse,
pouzdanost, zakonitost, doličnost, veze ili bilo koji drugi aspekt proizvoda i usluga treće strane. Uključivanje reference
proizvoda i usluga treće strane u ovu dokumentaciju ne podrazumijeva promicanje treće strane ili proizvoda i usluga treće
strane od strane tvrtke BlackBerry na bilo koji način.
OSIM DO MJERE KOJA JE IZRIČITO ZABRANJENA PRIMENJIVIM ZAKONOM U VAŠEM PRAVOSUĐU, NA OVAJ SE NAČIN
ISKLJUČUJU SVI UVJETI, PODRŠKA, IZJAVE ILI JAMSTVA SVAKE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, ŠTO, BEZ
OGRANIČENJA OBUHVAĆA, SVE UVJETE, PODRŠKU, JAMSTVA, IZJAVE I JAMSTVA O TRAJNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA
ODREĐENU SVRHU ILI UPOTREBU, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, KVALITETE ZA PRODAJU, NEKRŠENJE,
ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU ILI NASLOV, KOJE PROIZLAZE IZ STATUTA, OBIČAJA, POSLOVNOG POSTUPKA ILI
TRGOVINE ILI ONIH KOJI SU U VEZI S DOKUMENTACIJOM I NJENOM UPOTREBOM, S PERFORMANSAMA SOFTVERA,
HARDVERA I USLUGA ILI NJIHOVIM NEDOSTATKOM I PROIZVODIMA I USLUGAMA TREĆIH STRANA KOJI SU OVDJE
NAVEDENI. MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA OVISE O DRŽAVI ILI POKRAJINI. NEKA PRAVOSUĐA MOŽDA NE
DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA I UVJETA. DO MJERE KOJU DOPUŠTA ZAKON,
SVA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI UVJETI POVEZANI S DOKUMENTACIJOM, DO MJERE DA SE NE MOGU ISKLJUČITI KAO
ŠTO JE NAVEDENO IZNAD, ALI SE MOGU OGRANIČITI, NA OVAJ NAČIN OGRANIČAVAJU SE NA DEVEDESET (90) DANA
OD DATUMA PRVE NABAVE DOKUMENTACIJE ILI PROIZVODA KOJI PREDSTAVLJA PREDMET ZAHTJEVA.
DO MAKSIMALNOG STUPNJA DOPUŠTENOG ZAKONOM KOJI JE NA SNAZI U VAŠOJ JURISDIKCIJI, NI U KOJEM
SLUČAJU BLACKBERRY NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJU VRSTU ŠTETE KOJA SE ODNOSI NA OVU
DOKUMENTACIJU ILI NJENU PRIMJENU, NITI ZA USPJEŠNU ILI NEUSPJEŠNU IZVEDBU BILO KOJEG SOFTVERA,
HARDVERA, USLUGE ILI PROIZVODA I USLUGA TREĆE STRANE KOJI SU OVDJE NAVEDENI, UKLJUČUJUĆI BEZ
OGRANIČENJA SLJEDEĆE ŠTETE: IZRAVNE, POSLJEDIČNE, PRIMJERNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE, POSEBNE, KAZNENE

Korisnički priručnik

Pravne napomene

117

background image

ILI POOŠTRENE MJERE ODŠTETE, ODŠTETU ZA GUBITAK DOBITI ILI PRIHODA, NEUSPJELU REALIZACIJU OČEKIVANE
UŠTEDE, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH INFORMACIJA, GUBITAK POSLOVNE MOGUĆNOSTI ILI
PROMJENU ILI GUBITAK PODATAKA, NEUSPJELO SLANJE ILI PRIMANJE PODATAKA, PROBLEME POVEZANE S BILO
KOJOM APLIKACIJOM KOJA SE KORISTI S PROIZVODIMA ILI USLUGAMA TVRTKE BLACKBERRY, TROŠKOVE PREKIDA
RADA, NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA RIM PROIZVODA ILI USLUGA ILI BILO KOJEG NJIHOVOG DIJELA ILI BILO KOJE
USLUGE PRIJENOSA PODATAKA, TROŠKOVE ZAMJENSKIH PROIZVODA, TROŠKOVE POKRIĆA, SREDSTAVA ILI USLUGA
TROŠKOVE KAPITALA ILI DRUGIH SLIČNIH NOVČANIH GUBITAKA, BEZ OBZIRA JESU LI TAKVE ŠTETE BILE
PREDVIĐENE ILI NE TE ČAK I AKO JE TVRTKA BLACKBERRY BILA OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.
DO MAKSIMALNOG STUPNJA PROPISAOG ODGOVARAJUĆIM ZAKONSKIM ODREDBAMA VAŠEGA ZAKONODAVNOG
SUSTAVA, BLACKBERRY PREMA VAMA NEĆE IMATI NIKAKVE DRUGE OBAVEZE, DUŽNOSTI ILI ODGOVORNOSTI U
UGOVORU, DELIKTU ILI NA DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA NEMAR ILI OBJEKTIVNU
ODGOVORNOST.
OVDJE NAVEDENA OGRANIČENJA, ISKLJUČIVANJA I ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJU SE: (A) BEZ
OBZIRA NA NAČIN DJELOVANJA, ZAHTJEV ILI VAŠ POSTUPAK, UKLJUČUJUĆI (ALI BEZ OGRANIČENJA) NA KRŠENJE
UGOVORA, NEMAR, DELIKT, OBJEKTIVNU ODGOVORNOST ILI BILO KAKVU DRUGU ZAKONSKU TEORIJU I VRIJEDE BEZ
OBZIRA NA TEMELJNO KRŠENJE ILI KRŠENJA ILI NEUSPJEH OSNOVNE SVRHE OVOG UGOVORA ILI BILO KOJEG
PRAVNOG LIJEKA KOJI JE U NJEMU NAVEDEN; I (B) NA BLACKBERRY I SRODNE TVRTKE, NJIHOVE PRAVNE
NASLJEDNIKE, OPUNOMOĆENIKE, ZASTUPNIKE, DOBAVLJAČE (UKLJUČUJUĆI DAVATELJE USLUGA EMITIRANJA),
AUTORIZIRANE DISTRIBUTERE TVRTKE BLACKBERRY (TAKOĐER UKLJUČUJUĆI DAVATELJE USLUGA EMITIRANJA), I
NJIHOVE DIREKTORE, ZAPOSLENIKE I NEZAVISNE PODUGOVARAČE.
UZ GORE NAVEDENA OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA, NIJEDAN DIREKTOR, ZAPOSLENIK, ZASTUPNIK, DISTRIBUTER,
DOBAVLJAČ, NEOVISNI PODUGOVARAČ TVRTKE BLACKBERRY ILI BILO KOJE PARTNERSKE TVRTKE NI U KOJEM
SLUČAJU NEĆE SNOSITI BILO KAKVU ODGOVORNOST KOJA PROIZLAZI IZ ILI SE ODNOSI NA OVU DOKUMENTACIJU.
Prije pretplate, instalacije ili upotrebe bilo kojeg proizvoda ili usluge treće strane, vaša je dužnost osigurati podršku
davatelja usluga emitiranja za sve potrebne značajke. Neki davatelji usluga emitiranja možda ne nude funkciju
pretraživanja interneta u okviru pretplate na uslugu BlackBerry

®

Internet Service. Od svojeg davatelja usluga zatražite

informacije o dostupnosti, uvjetima roaminga, programima usluga i značajkama. Instalacija ili upotreba proizvoda i usluga
treće strane s proizvodima i uslugama tvrtke BlackBerry može zahtijevati jedan ili više patenata, trgovačkih znakova,
autorskih prava ili drugih licenci kako bi se izbjeglo kršenje prava treće strane. Sami snosite odgovornost za određivanje
hoćete li koristiti proizvode i usluge treće strane te jesu li za to potrebne ikakve licence treće strane. Ako su takve licence
potrebne, sami ste ih dužni pribaviti. Zabranjena je instalacija ili upotreba proizvoda i usluga treće strane dok se ne pribave
sve potrebne licence. Svi proizvodi i usluge treće strane koji se daju uz proizvode i usluge tvrtke BlackBerry vama se
pružaju kao pogodnost i daju se »KAKO JESU«, bez ikakvih izričitih ili impliciranih uvjeta, podržavanja, jamstava i
predstavljanja od strane tvrtke BlackBerry i BlackBerry ne preuzima nikakvu odgovornost za iste. Upotreba proizvoda i
usluga treće strane podložna je vašoj suglasnosti s uvjetima zasebnih licenci i ostalih srodnih ugovora s trećim stranama,
osim u onim dijelovima u kojima je takva upotreba pokrivena licencom ili drugim ugovorom s tvrtkom BlackBerry.
Uvjeti upotrebe bilo kojeg BlackBerry proizvoda ili usluge navedeni su u zasebnoj licenci ili ugovoru s tvrtkom BlackBerry.
NIJEDAN DIO OVE DOKUMENTACIJE NEMA ZA SVRHU NADOMJESTITI BILO KOJI PISANI UGOVOR ILI JAMSTVO TVRTKE
BLACKBERRY ZA BILO KOJI BLACKBERRY PROIZVOD ILI USLUGU OSIM OVE DOKUMENTACIJE.
Podaci prikazani u ovim uputama odnose se na sljedeće modele pametnih telefona:

• STV100-1 / RHK211LW

Korisnički priručnik

Pravne napomene

118

background image

• STV100-2 / RHT181LW
• STV100-3 / RHL211LW
• STV100-4 / RHM181LW

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Ujedinjeno Kraljevstvo

Izdano u Kanadi

Korisnički priručnik

Pravne napomene

119