PRIV - Postavljanje ograničenja podatkovnog prometa

background image

Postavljanje ograničenja podatkovnog prometa

Količinu prometa koju vaš uređaj može rabiti kad je povezan s mobilnom mrežom možete ograničiti. Ako uređaj dostigne to
ograničenje, on automatski isključuje podatkovne usluge i šalje vam obavijest. Kad su podatkovne usluge isključene, usluge
i aplikacije na uređaju možda neće ispravno raditi.

1.

Jedanput povucite dvama prstima prema dolje s vrha zaslona ili dvaput jednim prstom.

2.

Dodirnite

> Podatkovni promet.

3.

Ako je potrebno, dodirnite karticu Mobilni i uključite prekidač Mobilni podatkovni promet.

4.

Uključite prekidač Postavi ograničenje mobilnog podatkovnog prometa, a zatim dodirnite U redu.

5.

Na vrhu grafikona povucite crvenu liniju gore ili dolje.