PRIV - Promijenite tarifu usluge bežične mreže

background image

Promijenite tarifu usluge bežične mreže

Želite li promijeniti tarifu bežične usluge, SIM kartica mora biti umetnuta u uređaj.
Ovisno o vašem davatelju usluge, možda nećete moći promijeniti detalje tarife bežične usluge na uređaju.

1.

Jedanput povucite dvama prstima prema dolje s vrha zaslona ili dvaput jednim prstom.

2.

Dodirnite

> Više > Mobilna tarifa.

3.

Pratite upute na zaslonu.