PRIV - Povezivanje s mobilnom mrežom

background image

Povezivanje s mobilnom mrežom

Kako biste se povezali s mobilnom mrežom, način rada u zrakoplovu mora biti isključen.
Vaš se uređaj automatski povezuje s mobilnom mrežom vašeg davatelja usluga nakon što u uređaj umetnete SIM karticu.
Ako se uređaj ne poveže automatski, mobilnu mrežu možete ručno odabrati.

1.

Umetnite SIM karticu u uređaj.

2.

Ako je potrebno, jedanput povucite dvama prstima prema dolje s vrha zaslona ili dvaput jednim prstom.

3.

Dodirnite

> Više > Mobilne mreže > Mrežni operateri.

4.

Dodirnite mrežu.

Kako biste isključili vezu s mobilnom mrežom, uključite način rada u zrakoplovu.