PRIV - Više o izradi sigurnosne kopije podataka s uređaja

background image

Više o izradi sigurnosne kopije podataka s uređaja

S uslugom Usluga sigurnosnog kopiranja na

Androidu možete izraditi sigurnosnu kopiju podataka na Google

računu. Ako

iznenada morate zamijeniti uređaj (primjerice, ako je uređaj oštećen, izgubljen ili ukraden), svoje podatke možete vratiti na

uređaj koji rabi Android

.

Na račun se mogu sigurnosno kopirati sljedeće vrste podataka:
• postavke za Google Kalendar

• Wi-Fi mreže i lozinke
• pozadine početnog zaslona
• postavke za Gmail

• aplikacije instalirane na Google Play

• postavke zaslona
• postavke jezika i unosa
• postavke datuma i vremena
• postavke i podaci aplikacije treće strane (ovisi o aplikaciji)