PRIV - Prilagodba postavki uređaja

background image

Prilagodba postavki uređaja

1.

Jedanput povucite dvama prstima prema dolje s vrha zaslona ili dvaput jednim prstom.

Prikazat će se izbornik Brze postavke na kojem se nalaze opcije i postavke koje želite redovito upotrebljavati,

primjerice, automatsko zakretanje ili mrežne veze.

2.

Dodirnite

.

3.

Dodirnite stavku koju želite prilagoditi.