PRIV - Izbrišite korisnika ili gosta

background image

Izbrišite korisnika ili gosta

Kad izbrišete korisnika s uređaja, trajno brišete prostor korisnika, sve aplikacije te podatke u njima. Korisnik više nije
dostupan na popisu korisnika. Kad izbrišete gosta, sve aplikacije i podaci u prostoru gosta trajno se brišu s uređaja, ali profil
gosta ostaje na uređaju.

1.

Jedanput povucite dvama prstima prema dolje s vrha zaslona ili dvaput jednim prstom.

2.

Dodirnite

> Korisnici.

3.

Učinite nešto od sljedećeg:

• Pored korisnika kojeg želite izbrisati dodirnite

> Ukloni korisnika > Izbriši.

• Dodirnite Gost. Po potrebi dodirnite Da, nastavi. Jedanput povucite dvama prstima prema dolje s vrha zaslona ili

dvaput jednim prstom. Dodirnite

> Korisnici > Ukloni gosta > Ukloni.

Gost ili korisnik može izbrisati aplikacije i podatke iz prostora gosta ili prostora korisničkog profila na uređaju. Gost može
dodirnuti > Izbriši gosta s uređaja. Korisnik može dodirnuti > Izbriši <korisničko ime> s ovog uređaja.

Korisnički priručnik

Postavke

99