PRIV - Dodajte korisnika

background image

Dodajte korisnika

Korisnički profil na uređaju stvara zasebni prostor koji druga osoba može rabiti i prilagoditi. Primjerice, korisnik može dodati
Google

račun ili preuzeti aplikaciju, pozadinu i glazbu, a da ne vidi informacije, aplikacije i podatke s računa vlasnika

uređaja ili drugih korisničkih računa.

1.

Jedanput povucite dvama prstima prema dolje s vrha zaslona ili dvaput jednim prstom.

Korisnički priručnik

Postavke

98

background image

2.

Dodirnite

> Korisnici > Dodaj korisnika.

3.

Dodirnite U redu.

4.

Dodirnite Postavi odmah.

5.

Ako je potrebno, povucite prstom s dna zaslona prema gore kako biste upalili zaslon uređaja.

6.

Pratite upute na zaslonu.