PRIV - Isključite mrežne veze koje ne upotrebljavate

background image

Isključite mrežne veze koje ne upotrebljavate

Ako se vaš uređaj nalazi izvan područja pokrivenosti bežičnim signalom, možete isključiti svoju mobilnu mrežu ili veze
mreže Wi-Fi kako vaš uređaj ne bi neprekidno tražio signal bežične mreže.

U postavkama uređaja učinite nešto od sljedećeg:
• Kako biste isključili sve veze, dodirnite Više. Uključite prekidač Način rada u zrakoplovu.
• Kako biste isključili samo Wi-Fi, dodirnite Wi-Fi. Isključite prekidač.