PRIV - Više o aplikaciji Google™ i Now on Tap

background image

Više o aplikaciji Google

i Now on Tap

Aplikacija Google

pruža vam korisne informacije kad vam trebaju putem Google Now

kartica. Google Now

kartice

sadržavaju personalizirane informacije poput ažuriranja vremenske prognoze na vašoj lokaciji ili uputa do sljedećeg

događaja na vašem rasporedu.
Now on Tap proširuje značajke aplikacije Google

i prikazuje vam važne informacije na aplikaciji kojom se koristite.

Primjerice, ako se vi i vaš prijatelj koristite aplikacijom BBM i dogovarate susret u restoranu, Now on Tap pribavlja karticu s

ocjenama restorana ili uputama do restorana. Nakon što postavite kartice Now u aplikaciji Google

, dodirnite i zadržite

kako biste pristupili Now on Tap.

Više o aplikaciji Google i Now on Tap možete pročitati ako otvorite Pomoć na aplikaciji Google.