PRIV - Promijenite izgled sata

background image

Promijenite izgled sata

Želite li prikazati sat u digitalnom ili u analognom formatu, u aplikaciji Sat dodirnite > Postavke > Stil > Analogni ili
Digitalni.

Korisnički priručnik

Aplikacije i značajke

39