PRIV - Promjena načina rada lokacije

background image

Promjena načina rada lokacije

Preko načina rada lokacije možete postaviti s kolikom točnošću vaš uređaj pronalazi lokaciju. Možete izabrati neki od
sljedećih načina rada lokacije:

• Visoka točnost: Rabi GPS, Wi-Fi mreže, mobilne mreže i Google

lokacijske usluge za točno pronalaženje vaše lokacije.

• Ušteda baterije: Rabi Wi-Fi mreže, mobilne mreže i Google

lokacijske usluge za točno pronalaženje vaše lokacije dok

istodobno čuva bateriju.

• Samo uređaj: Rabi samo GPS za pronalaženje vaše lokacije. Ovaj način rada mogao bi više trošiti bateriju od načina

rada uštede baterije i mogao bi biti sporiji od načina rada visoke točnosti.

1.

Jedanput povucite dvama prstima prema dolje s vrha zaslona ili dvaput jednim prstom.

2.

Dodirnite

> Lokacija > Način rada.

3.

Dodirnite jednu od opcija.