PRIV - Nastavení možností zámku obrazovky

background image

Nastavení možností zámku obrazovky

Po nastavení zámku obrazovky lze určit jeho nastavení. Můžete například stanovit, po jaké době nečinnosti zařízení se
obrazovka automaticky zamkne, nebo zvolit, zda chcete automaticky odstranit data zařízení, pokud je desetkrát zadáno
nesprávné heslo.

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Zabezpečení.

3.

Proveďte libovolný z následujících kroků:
• Chcete-li zařízení automaticky zamknout po určité době nečinnosti, klepněte na možnost Automaticky zamknout

a poté na požadovaný interval.

• Chcete-li zařízení zamknout při stisknutí tlačítka napájení, nastavte přepínač Tlačítko napájení zamkne zařízení

do polohy Zapnuto.

• Chcete-li po deseti neúspěšných pokusech o odemknutí automaticky vymazat data zařízení, nastavte přepínač

Automaticky vymazat do polohy Zapnuto.

• Chcete-li na obrazovce zamčeného zařízení zobrazit zprávu nebo informace o vlastníkovi, klepněte na možnost

Zpráva na zamčené obrazovce. Zadejte informace, které chcete zobrazit, a poté klepněte na možnost Uložit.

• Chcete-li při odemykání obrazovky skrýt heslo, kód PIN nebo gesto, nastavte přepínač Zobrazovat hesla do

polohy Vypnuto.