PRIV - Zámky, hesla a ochrana dat

background image

Zámky, hesla a ochrana dat

K ochraně dat v zařízení můžete využít několik typů zámků, kódů PIN a funkcí zabezpečení.
Pokud zařízení používáte k pracovním účelům, může vaše společnost uplatňovat pravidla zabezpečení. Může například

vyžadovat zadání hesla k odemčení zařízení nebo zamezit používání funkce inteligentního zámku.

Zámek obrazovky

Zámek obrazovky brání cizím osobám, aby odemkly zařízení a získaly přístup k vašim datům. Při nastavování zámku
obrazovky určíte, zda je při zapnutí zařízení nutné odemknout zámek obrazovky.
Před nastavením některých funkcí zabezpečení, například obrázkového hesla a inteligentního zámku, je nejprve třeba
nastavit zámek obrazovky.
Na výběr máte z několika typů zámků obrazovky. Každý poskytuje jinou úroveň zabezpečení.

• Heslo: Bezpečné heslo může obsahovat písmena, číslice a symboly. Heslo je bezpečný zámek obrazovky a pro ostatní

uživatele je obtížné jej zjistit.

• PIN: Kód PIN musí být tvořen minimálně čtyřmi číslicemi. Čím více číslic obsahuje, tím je tento zámek obrazovky

bezpečnější.

• Gesto: Gesto je nepřerušená čára, která spojuje čtyři nebo více bodů v mřížce. Zařízení odemknete nakreslením gesta.
• Přejetí prstem: Zařízení můžete odemknout pomocí gesta přejetí prstem.

Obrázkové heslo

Obrázkové heslo umožňuje odemčení obrazovky pomocí jedinečné kombinace čísla a obrázku, kterou si zvolíte.
K odemčení obrazovky je třeba přesunout mřížku s čísly tak, aby se vámi zvolené číslo nacházelo na vámi určeném místě
obrázku, který vyberete. Obrázkové heslo představuje pohodlný způsob odemčení zařízení a pro ostatní uživatele je obtížné
jej zjistit.
Před nastavením obrázkového hesla je nutné nastavit zámek obrazovky s heslem nebo kódem PIN. Pokud pětkrát
nesprávně zadáte obrázkové heslo, zařízení vás vyzve k odemčení obrazovky pomocí hesla nebo kódu PIN.

Inteligentní zámek

Funkce inteligentního zámku umožňuje nastavit zařízení tak, aby zůstalo odemknuté, když je připojeno k důvěryhodnému
zařízení Bluetooth nebo NFC, když pozná váš obličej či hlas nebo když ho nesete v ruce, kapse nebo tašce. Tato funkce
také umožňuje, aby zařízení zůstalo odemknuté, když se nachází na známém místě, například doma nebo na pracovišti.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

103

background image

Inteligentní zámek představuje pohodlný způsob, jak přistupovat k datům v zařízení, ale nezaručuje, že zařízení skutečně
používá jeho vlastník.
Před nastavením funkce inteligentního zámku je nutné nastavit zámek obrazovky.

Šifrování dat

Ve výchozím nastavení jsou data v zařízení, včetně informací o účtech, aplikací, hudby, obrázků a dalších stažených
souborů, zašifrována ve formátu, který lze přečíst, jen když zařízení data dešifruje. Pokud nastavíte zámek obrazovky, který
je nutné zadat pro zapnutí zařízení, bude vaše heslo, kód PIN nebo gesto použito pro vygenerování nového šifrovacího klíče
k dešifrování dat.

Kód PIN karty SIM

Můžete nastavit kód PIN karty SIM, díky němuž lze zabránit neoprávněnému používání karty SIM v jiném zařízení. Pokud
například kartu SIM ztratíte a někdo se ji pokusí použít v jiném zařízení, nebude možné kartu SIM používat bez zadání
správného kódu PIN.

Kód pro uzamknutí a odblokování sítě

Chcete-li použít kartu SIM od jiného operátora, například pokud cestujete a chcete použít síť místního operátora, můžete si
vyžádat kódy pro odblokování (kódy MEP) od aktuálního operátora. Kód pro odblokování zadejte po vložení nové karty SIM.
Pokud překročíte povolený počet pokusů o zadání přístupového kódu, spojí karta SIM pouze tísňová volání. Pokud
potřebujete pomoc, obraťte se na operátora.

Účet Google

a ochrana proti obnovení továrního nastavení

Funkce ochrany proti obnovení továrního nastavení využívá údaje účtu Google

k ochraně dat ve vašem zařízení. V případě

ztráty nebo odcizení zařízení zabrání funkce ochrany proti obnovení továrního nastavení jiné osobě v tom, aby zařízení
nastavila pro používání, a to i když se pokusí obnovit tovární nastavení zařízení. Zařízení je nutné nastavit pomocí stejných
údajů účtu Google

, pomocí kterých bylo zařízení nastaveno před obnovením.

Chcete-li funkci ochrany proti obnovení továrního nastavení použít, je nutné nastavit zámek obrazovky a přidat do zařízení
svůj účet Google

.