PRIV - Zlepšení nastavení zabezpečení pomocí aplikace DTEK

background image

Zlepšení nastavení zabezpečení pomocí aplikace DTEK

Aplikace BlackBerry DTEK pomáhá sledovat a řídit úroveň zabezpečení zařízení BlackBerry. Aplikace DTEKje v zařízení

předinstalována a její aktualizace jsou k dispozici v obchodě Google Play

.

Vyhodnocení nastavení funkcí zabezpečení v zařízení

Aplikace DTEK vyhodnotí, zda a jak jste nastavili funkce zabezpečení v zařízení, včetně zámku obrazovky, ochrany proti
obnovení továrního nastavení, vzdálené správy zařízení a podobně.
Následně aplikace DTEK udělí zařízení celkové bezpečnostní hodnocení a také hodnocení pro každou funkci zabezpečení,
kterou sleduje. Pokud funkce zabezpečení obdrží špatné nebo pouze dobré hodnocení, nabídne vám aplikace DTEK
doporučení, jak můžete nastavení zabezpečení zlepšit a dosáhnout tak lepšího hodnocení.

Monitorování přístupu aplikací k datům

Díky aplikaci DTEK můžete zobrazit a kontrolovat, které aplikace jiných dodavatelů přistupují pomocí funkcí zařízení
k vašim údajům. Aplikace DTEK nesleduje předinstalované aplikace ani aplikace, které do zařízení nainstaluje správce,
pokud zařízení používáte k pracovním účelům.
Aplikace DTEK sleduje aplikace, které:

Uživatelská příručka

Zabezpečení

116

background image

• pořídí fotku či video pomocí fotoaparátu,
• přečtou, vytvoří, upraví nebo odstraní kontakt;
• získají přístup k poloze zařízení,
• odešlou ze zařízení textovou zprávu (SMS nebo MMS),
• zapnou nebo vypnou mikrofon zařízení.

Aktuální informace o aplikaci DTEK najdete na webové stránce help.blackberry.com.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

117