PRIV - Zakázání přístupu aplikací k informacím o používání

background image

Zakázání přístupu aplikací k informacím o používání

Některé aplikace a služby sledují, jaké aplikace jsou v zařízení aktivní. Pokud aplikacím zakážete přístup k těmto
informacím, nemusí fungovat správně.

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Zabezpečení > Přístup k datům o používání.

3.

Klepněte na aplikaci a poté nastavte přepínač Povolit přístup k údajům o využití do polohy Vypnuto.