PRIV - Odebrání nebo deaktivace certifikátu

background image

Odebrání nebo deaktivace certifikátu

Když odeberete nainstalovaný certifikát, odstraní se ze zařízení. Pokud budete certifikát opět potřebovat, bude nutné jej
nainstalovat znovu. Když deaktivujete certifikát systému, můžete jej opět aktivovat.

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Zabezpečení > Důvěryhodná pověření.

3.

Proveďte některý z následujících kroků:

Uživatelská příručka

Zabezpečení

115

background image

• Chcete-li zobrazit seznam nainstalovaných certifikátů, klepněte na kartu Uživatel.
• Chcete-li zobrazit seznam certifikátů systému, klepněte na kartu Systém.

4.

Klepněte na certifikát.

5.

Proveďte některý z následujících kroků:
• Chcete-li odebrat nainstalovaný certifikát, klepněte na možnost Odebrat.
• Chcete-li deaktivovat certifikát systému, klepněte na možnost Deaktivovat.

Chcete-li aktivovat deaktivovaný certifikát systému, klepněte na daný certifikát na kartě Systém. V dolní části obrazovky
s údaji o certifikátu klepněte na možnost Aktivovat.