PRIV - Povolení nebo zakázání oprávnění aplikace

background image

Povolení nebo zakázání oprávnění aplikace

Povolením nebo zakázáním oprávnění můžete určit, k jakým funkcím a osobním údajům má aplikace nebo služba systému
Android

přístup. Když zakážete oprávnění aplikace, může aplikace nadále fungovat, ale některé její funkce nemusí být

k dispozici. Aplikace může rovněž přestat fungovat správně nebo nemusí fungovat vůbec.
Pokud zařízení používáte k pracovním účelům, může správce určit, která oprávnění můžete změnit.

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Aplikace.

3.

Proveďte některý z následujících kroků:
• Chcete-li zobrazit oprávnění aplikace, klepněte na aplikaci.
• Chcete-li zobrazit oprávnění aplikace nebo služby systému Android

, klepněte na možnost > Zobrazit systém

a poté klepněte na aplikaci nebo službu.

4.

Klepněte na možnost Oprávnění.

5.

Nastavte přepínač oprávnění do polohy Zapnuto nebo Vypnuto.

6.

V případě potřeby klepněte na možnost Zamítnout.

Pokud chcete zobrazit seznam aplikací a systémových služeb, které mají uděleno určité oprávnění, na obrazovce Aplikace
klepněte na možnost

> Oprávnění aplikací a poté klepněte na oprávnění.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

113