PRIV - Přidání kontaktu nebo čísla do seznamu rychlé volby

background image

Přidání kontaktu nebo čísla do seznamu

rychlé volby

Kontakty a čísla lze přidat do dvou různých seznamů rychlé volby. Kontakty a čísla můžete rovněž přidat mezi klávesové
zkratky. Číslo pak vytočíte stisknutím a přidržením klávesy na klávesnici. Klávesové zkratky ve výchozím nastavení obsahují
číslo hlasové schránky. Další informace naleznete v části

Použití klávesové zkratky

.

Kontakty lze rovněž přidat do seznamu rychlé volby v aplikaci Telefon.

Uživatelská příručka

Telefon a hlas

25

background image

1.

V aplikaci Telefon klepněte na možnost

.

2.

Klepněte na obrázek nebo písmeno u jména kontaktu.

3.

Klepněte na možnost

.