PRIV - Nastavení hlasové schránky

background image

Nastavení hlasové schránky

V závislosti na vašem operátorovi nemusí být tato funkce podporována. Další informace získáte u operátora.

1.

V aplikaci Telefon klepněte v pravém horním rohu obrazovky na možnost .

2.

Klepněte na možnost Nastavení > Hovory > Hlasová schránka.

3.

Proveďte libovolný z následujících kroků:
• Chcete-li nastavit hlasovou schránku, klepněte na možnost Konfigurace. Pokud je pole Číslo hlasové schránky

prázdné, klepněte na možnost Číslo hlasové schránky a poté zadejte číslo hlasové schránky. Pokud číslo hlasové

schránky neznáte, obraťte se na operátora.

• Chcete-li vybrat profil oznámení, klepněte na možnost Zvuk.
• Chcete-li nastavit oznámení hlasové schránky s vibracemi, zaškrtněte políčko Vibrace.

Chcete-li zavolat do své hlasové schránky, v aplikaci Telefon stiskněte a přidržte volbu 1.

Uživatelská příručka

Telefon a hlas

30