PRIV - Zapnutí nebo vypnutí režimu předvádění na prodejně

background image

Zapnutí nebo vypnutí režimu předvádění na prodejně

Režim předvádění na prodejně obsahuje animace, ukázky, výuková videa a další obsah, díky kterému se můžete seznámit
s funkcemi zařízení. Jedná se mimo jiné o klávesnici Klávesnice BlackBerry, pracovní aplikace (například aplikace
BlackBerry Hub, Kontakty a Kalendář), službu Google Play

nebo aplikace systému Android

.

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Zobrazení > Režim předvádění na prodejně.

3.

Nastavte přepínač Režim předvádění na prodejně do polohy Zapnuto.

4.

Zadejte heslo instoredemo a poté klepněte na možnost OK

Chcete-li režim předvádění na prodejně vypnout, nastavte přepínač Režim předvádění na prodejně do polohy Vypnuto.