PRIV - Použití zařízení jako svítilny

background image

Použití zařízení jako svítilny

1.

Na domovské obrazovce přejeďte prstem od horního okraje směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

.

Svítilnu vypnete klepnutím na možnost

.