PRIV - Odstranění dat ze zařízení pomocí obnovení továrního nastavení

background image

Odstranění dat ze zařízení pomocí obnovení továrního

nastavení

Pokud měníte stávající zařízení za nové nebo jej chcete někomu předat, měli byste z něj nejprve odstranit svá data. Při
obnovení továrního nastavení jsou ze zařízení trvale odstraněna veškerá data, takže je nelze obnovit. Dojde k trvalému

Uživatelská příručka

Nastavení

101

background image

odstranění dat včetně e-mailových účtů, stažených aplikací, mediálních souborů, dokumentů, záložek prohlížeče
a nastavení.
Důležité: Pokud ze zařízení odstraníte data jiným způsobem, například tak, že se desetkrát neúspěšně pokusíte
odemknout zámek obrazovky, nebude zařízení po opětovném spuštění fungovat, dokud nezadáte přihlašovací údaje ke
svému účtu Google

. Po obnovení továrního nastavení není nutné zadávat přihlašovací údaje k účtuGoogle

.

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Záloha a obnova dat.

3.

Klepněte na možnost Obnovení továrních dat > Resetovat telefon.

4.

V případě potřeby odemkněte zámek obrazovky.

5.

Po zobrazení výzvy klepněte na možnost Vymazat vše.