PRIV - Povolení volání a odesílání textových zpráv uživatelem

background image

Povolení volání a odesílání textových zpráv uživatelem

Můžete určit, zda chcete hostovi nebo uživateli povolit volání, když v zařízení používá profil hosta nebo uživatele. Lze také
nastavit, zda chcete uživateli povolit odesílání a přijímání textových zpráv (SMS).

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Uživatelé.

3.

Proveďte libovolný z následujících kroků:

• U profilu hosta klepněte na možnost

. Klepněte na přepínač Zapnout telefonní hovory.

• U uživatelského profilu klepněte na možnost

. Klepněte na přepínač Zapnout telefonní hovory a SMS.