PRIV - Přidání uživatele

background image

Přidání uživatele

Zařízení vytvoří pro uživatelský profil samostatný prostor, který může daný uživatel používat a přizpůsobit si jej. Může
například přidat účet Google

nebo stahovat aplikace, tapety a hudbu, aniž by se mu zobrazily informace, aplikace a data

z účtu vlastníka nebo jiných uživatelů.

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Uživatelé > Přidat uživatele.

3.

Klepněte na možnost OK.

4.

Klepněte na možnost Nastavit.

5.

Je-li třeba zařízení probudit, přejeďte prstem po obrazovce směrem nahoru.

6.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.