PRIV - Přidání profilu VPN

background image

Přidání profilu VPN

Před přidáním profilu VPN je nutné nastavit zámek obrazovky.

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Více > VPN >

.

3.

Vyplňte zobrazená pole. Jestliže nemáte k dispozici potřebné údaje o síti, obraťte se na správce.

4.

Klepněte na možnost Uložit.