PRIV - VPN

background image

VPN

Díky připojení k síti VPN (Virtual Private Network, virtuální privátní síť) můžete prostřednictvím připojení k bezdrátové síti

odesílat a přijímat data v rámci privátní sítě. Pomocí připojení VPN se lze například bezpečně připojit k firemní síti, když

pracujete mimo kancelář. Při připojení k síti VPN jsou data chráněna zásadami zabezpečení a správy dat, které platí pro

privátní síť.

Uživatelská příručka

Nastavení

82

background image

Před připojením k síti VPN je nutné přidat profil VPN. Profily VPN v zařízení smí přidávat a spravovat pouze vlastník zařízení.

V zařízení může být rovněž potřeba nainstalovat aplikaci VPN. Další informace získáte u správce systému, případně

stáhněte aplikaci VPN z obchodu Google Play

.