PRIV - Zobrazení seznamu souborů přijatých přes připojení Bluetooth

background image

Zobrazení seznamu souborů přijatých přes připojení Bluetooth

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Bluetooth.

3.

V případě potřeby nastavte přepínač do polohy Zapnuto.

4.

Klepněte na možnost > Zobrazit přijaté soubory.

Uživatelská příručka

Nastavení

74