PRIV - Spárování a připojení zařízení k zařízení Bluetooth

background image

Spárování a připojení zařízení k zařízení Bluetooth

Ověřte, zda je v zařízení, ke kterému se chcete připojit, zapnutá technologie Bluetooth.

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Bluetooth.

3.

V případě potřeby nastavte přepínač do polohy Zapnuto.

4.

Chcete-li zařízení spárovat, klepněte v seznamu Dostupná zařízení na název zařízení a postupujte podle zobrazených

pokynů. Pokud budete vyzváni k zadání párovacího kódu, zkuste zadat kód 0000 nebo 1234 nebo se podívejte do

dokumentace k zařízení.

5.

Chcete-li navázat připojení mezi zařízeními, klepněte v seznamu Spárovaná zařízení na název zařízení a postupujte

podle zobrazených pokynů.

Zařízení spolu nyní mohou komunikovat přes připojení Bluetooth.

Uživatelská příručka

Nastavení

73