PRIV - Změna nastavení názvu přístupového bodu u výchozího připojení k internetu

background image

Změna nastavení názvu přístupového bodu u výchozího připojení

k internetu

Zařízení na základě nastavení názvu přístupového bodu (APN) navazuje datové připojení k bezdrátové síti operátora. Pokud
změníte tarif bezdrátových služeb nebo pokud nejsou výchozí nastavení platná pro daného operátora, může být potřeba
změnit nastavení názvu přístupového bodu. V závislosti na operátorovi nemusí být možné nastavení názvu přístupového
bodu změnit.

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Více > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů.

3.

Proveďte některý z následujících kroků:

• Chcete-li vytvořit nový název přístupového bodu, klepněte na možnost

.

• Chcete-li změnit název stávajícího přístupového bodu, klepněte na něj.

4.

Vyplňte pole. Jestliže nemáte k dispozici potřebné údaje, obraťte se na operátora.

5.

Klepněte na možnost > Uložit.

Chcete-li obnovit výchozí nastavení názvu přístupového bodu, klepněte na možnost > Obnovit výchozí.