PRIV - Připojení k mobilní síti

background image

Připojení k mobilní síti

Aby bylo možné připojit se k mobilní síti, musí být vypnutý režim Letadlo.
Zařízení by se po vložení karty SIM mělo automaticky připojit k mobilní síti vašeho operátora. Pokud se zařízení nepřipojí
automaticky, můžete mobilní síť vybrat ručně.

1.

Vložte do zařízení kartu SIM.

2.

V případě potřeby přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem

dolů.

3.

Klepněte na možnost

> Více > Mobilní sítě > Síťoví operátoři.

4.

Klepněte na síť.

Chcete-li vypnout připojení k mobilní síti, zapněte režim Letadlo.