PRIV - Přehled nastavení zařízení

background image

Přehled nastavení zařízení

Položka

Popis

Wi-Fi

• Nastavení připojení k sítím Wi-Fi

• Nastavení připojení k zařízením Bluetooth

Uživatelská příručka

Nastavení

50

background image

Položka

Popis

Bluetooth

Využití dat

• Zobrazení statistiky využití dat
• Zobrazení a úprava nastavení mobilních dat
• Zobrazení oznámení při dosažení určených datových limitů

Více

• Přizpůsobení nastavení režimu Letadlo, funkce NFC, mobilních hotspotů

a dalších možností

Zobrazení

• Nastavení jasu a vyvážení barev obrazovky
• Nastavení tapety
• Nastavení časového úseku, po kterém zařízení přejde do režimu spánku,

a určení akcí prováděných gesty pro aktivaci

• Výběr způsobu zobrazení otevřených aplikací
• Nastavení zkratky pro otevření aplikace Fotoaparát dvojitým stisknutím

tlačítka napájení

• Zapnutí funkce Daydream

• Změna velikosti písma
• Přizpůsobení nastavení otáčení zobrazení
• Nastavení možností sdílení obrazovky zařízení s externími zařízeními
• Změna aplikací otevřených po připojení sluchátek nebo kabelu HDMI

Zkratky přejetí prstem

• Přiřazení zkratek k určitým gestům

Zvuk a oznámení

• Změna vyzváněcích tónů a zvuků oznámení
• Nastavení hlasitosti médií a oznámení
• Upřednostnění nebo blokování oznámení
• Přizpůsobení zvukových a vizuálních oznámení pro jednotlivé aplikace

Aplikace

• Sledování aplikací, které využívají paměť zařízení
• Zobrazení a seřazení všech aplikací v zařízení
• Výběr umístění pro instalaci aplikací
• Správa přístupu aplikací k datům a povolení či zakázání oprávnění

aplikací

• Zobrazení volného místa v úložišti zařízení a na paměťové kartě
• Formátování paměťové karty a odstranění dat z paměťové karty

Uživatelská příručka

Nastavení

51

background image

Položka

Popis

Úložiště a USB

Baterie

• Zapnutí nebo vypnutí režimu spořiče baterie
• Přizpůsobení nastavení funkcí s největší spotřebou energie za účelem

prodloužení výdrže baterie

Paměť

• Sledování množství paměti využívaného aplikacemi

Uživatelé

• Přidání profilů jednotlivých uživatelů do zařízení
• Přizpůsobení nastavení profilů hosta a uživatelů
• Přepínání mezi profily uživatelů

Platby mobilem

• Přidání platební aplikace a výběr výchozí aplikace pro provádění plateb
• Použití technologie NFC v platebních terminálech k zaplacení nákupů

Pokročilé interakce

• Zapnutí nebo vypnutí specifických gest, která umožňují rychleji provádět

jednoduché úkoly

Určování polohy

• Povolení či zakázání používání údajů o poloze aplikacemi
• Vymazání předchozích požadavků na určení polohy zadaných do

mapových aplikací

• Výběr různých způsobů určování polohy

Zabezpečení

• Nastavení možností uzamčení obrazovky
• Přidání zprávy nebo informací o vlastníkovi na zamykací obrazovku
• Nastavení používání čipové karty v zařízení
• Změna oprávnění k instalaci aplikací a nastavení správců zařízení
• Instalace a vymazání certifikátů
• Zapnutí nebo vypnutí připnutí obrazovky

Účty

• Přidání nebo změna e-mailových účtů
• Zapnutí nebo vypnutí automatické synchronizace účtů

Google

• Správa nastavení účtu Google

, například připojených aplikací, polohy,

reklam, předvoleb účtu, ochrany osobních údajů a podobně

• Chcete-li zobrazit další informace, klepněte na obrazovce nastavení účtu

Google

na možnost > Nápověda a zpětná vazba.

Uživatelská příručka

Nastavení

52

background image

Položka

Popis

Jazyk a zadávání

• Změna jazyka používaného v zařízení
• Přizpůsobení nastavení kontroly pravopisu a přidání slov do vlastního

slovníku

• Změna typů klávesnice a nastavení klávesnice
• Nastavení různých možností hlasového zadávání a převodu textu na řeč

Záloha a obnova dat

• Zapnutí nebo vypnutí možnosti zálohování dat v cloudu
• Nastavení zálohování dat v cloudových účtech
• Zapnutí nebo vypnutí možnosti automatického obnovení dat
• Odstranění dat zařízení

Diagnostika

• Zapnutí nebo vypnutí možnosti sdílení dat diagnostiky a dat o používání

zařízení

Datum a čas

• Změna časového pásma, času a data

Usnadnění

• Přizpůsobení nastavení, jako například zvětšení, velkého textu, zadávání

hesel pomocí řeči a dalších možností

• Nastavení služby Google

Talkback

• Změna možností výstupu převodu textu na řeč
• Zapnutí nebo vypnutí možností převrácení a korekce barev

Tisk

• Přidání služeb umožňujících tisk z mobilních zařízení

Informace o telefonu

• Vyhledání obecných informací o zařízení, například údajů o hardwaru,

podrobností o síti a stavu baterie

• Zjištění verze softwaru a modelu zařízení
• Zjišťování aktualizací systému

Uživatelská příručka

Nastavení

53