PRIV - BlackBerry Productivity Tab

background image

BlackBerry Productivity Tab

Karta Produktivita v zařízení BlackBerry umožňuje rychlý přístup k nadcházejícím událostem, novým zprávám, úkolům

a kontaktům. Je k dispozici na všech obrazovkách zařízení.
Ve výchozím nastavení je karta zapnuta a zobrazuje se na středu pravého okraje obrazovky zařízení. Pokud ji chcete

vypnout, přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů. Klepněte na
možnost

> Zobrazení a poté nastavte přepínač Karta Produktivita do polohy Vypnuto.